سید محمدعلی ایازی

سید محمد على ایازى متولد ۱۳۳۳ شمسى، یکى از قرآن پژوهان معاصر است که تحصیلات حوزوى خود را از سال ۱۳۴۷ از حوزه علمیه مشهد آغاز کرد و پس از گذراندن دوره ادبیات و مقدارى از سطح عالى به حوزه علمیه قم وارد شد و از اس تادان سطح حضرات محقق داماد، فاضل لنکرانى، ستوده اراکى و صلواتى و آیۀ الله سلطانى استفاده و از درس خارج اصول آیات عظام وحید خراسانى، آقاموسى زنجانى و فاضل لنکرانى یک دوره را تمام کرد.
همچنین از درس فقه آیات عظام منتظرى و شیخ جواد تبریزى به مدت ۱۵ سال بهره برد. او نیز از درس آیۀ الله شیخ مرتضى حائرى و اراکى نیز بهره ها گرفت. درس فلسفه را گرچه در آغاز با درس آیۀ الله حسن زاده آملى شروع کرد، اما عمده بهره خود را در این رشته و در عرفان به مدت ۱۰ سال در خدمت آیۀ الله جوادى آملى برد، و کتابهایى چون اسفار اربعه و تمهید القواعد و شرح فصوص الحکم را در خدمت ایشان تلمّذ کرد و نیز از محضر شادروان سید جلال الدین آشتیانى در فلسفه و عرفان بهره برد . وى از سوى چند تن از مراجع بزرگ حوزه علمیه قم اجازه اجتهاد و استنباط احکام دارد.
در کنار تحصیلات و از همان سال هاى نخست ورود به حوزه با علاقه اى که به درس تفسیر و پژوهش هاى قرآنى داشت، دروس و تحقیقات خود را آغاز کرد و مدت چندین سال در درس تفسیر قرآن کریم شرکت کرد و مباحث قرآن پژوهى را دنبال کرد. همچنین در درس فلسفه جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن شهید مطهرى شرکت کرد و در کارهاى تحقیق اتى با این شهید در سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ مشارکت داشت.
او در کنار تحصیل و تحقیق از کارهاى فرهنگى و به ویژه تألیف کتاب ها و مقالات و شرکت در همایش هاى ع لمى غافل نبود تا جایى که مى توان گفت که بیشتر تلاش خود را به تحقیقات قرآنى اختصاص داد. و در این زمینه افزون بر مقالات گوناگون در مجلات و همایش ها بیش از ۳۰ عنوان کتاب تألیف کرد . برخى از آثار و مقالات وى مورد تقدیر قرار گرفته و برخى از آنها به عنوان کتاب برگزیده شناخته شده است . وى در سال ۱۳۷۷ به دلیل تلاش در گسترش پژوهش هاى قرآنى و تألیفات بسیار قرآن پژوهى در ششمین دوره خادمان نشر قرآن کریم به عنوان خادم قرآن برگزیده و مورد تقدیر قرار گرفت.
آثار و تألیفات:
۱ المفسرون حیاتهم و منهجهم، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، ۱۳۷۳ ش.چاپ دوم: (در دست چاپ)، دو مجلد.
۲ تفسیر القرآن المجید المستخرج من تراث الشیخ المفید . قم، کنگره هزاره شیخ مفید، (با همکارى)، ۱۳۷۲ ، چاپ دفتر تبلیغات اسلامى ۱۳۸۰.
۳ قرآن و تفسیر عصرى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ دوم، ۱۳۷۸ ش.
۴ اسلام و تنظیم خانواده، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ چهارم، ۱۳۷۸ ش.
۵ سیرتطور تفاسیر شیعه، تهران، نمایشگاه دوم قرآن مجید، ۱۳۷۳ ش.
۶ آشنایى با تفاسیر، قم، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، ۱۳۷۱ ش.
۷ شناخت نامه تفاسیر، رشت، کتاب مبین، ۱۳۷۸ ش.
۸ کاوشى در تاریخ جمع قرآن، رشت، کتاب مبین، چاپ اول، ۱۳۷۸ ش.
۹ جامعیت قرآن، رشت، کتاب مبین، چاپ اول، ۱۳۷۸ ش، چاپ سوم، ۱۳۸۰.
۱۰ قرآن و فرهنگ زمانه، رشت، کتاب مبین، ۱۳۷۸ ش، چاپ دوم، ۱۳۸۰.
۱۱ آزادى در قرآن، تهران، دفتر تحقیقاتى و نشر ذکر، ۱۳۷۹ ش، چاپ دوم، ۱۳۸۰.
۱۲ فقه پژوهى قرآنى، درآمدى بر مبانى نظرى آیات الاحکام، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، ۱۳۸۰.
۱۳ چهره پیوسته قرآن، قم انتشارات هستى نما، ۱۳۸۰ ش.
۱۴ قرآن، اثرى جاویدان، گامى کوتاه در شناخت قرآن، ۱۳۸۱ ش.
۱۵ مجموعه مقالات قرآنى.(در دست چاپ).
۱۶ تفسیر پژوهى، مبانى و روش هاى تفسیرى.(در دست چاپ).
۱۷ نگرشى به مسائل اجتماعى و دینى امروز ایران(مجموعه مقالات) (در دست چاپ).
۱۸ مصحف امام على(ع) سازمان چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ۱۳۸۰ ش.
۱۹ قرآن پژوهان همدان مؤسسه نمایشگاه هاى فرهنگى ایران، ۱۳۸۰ ش.
۲۰ قلمرو اجراى شریعت در حکومت دینى، مؤسسه بازشناسى اسلام و ایران، تهران، ۱۳۸۰ ش.
۲۱ ملاکات احکام و روش استکشاف آن، در دست چاپ.
۲۲ تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار امام خمینى، ۵ مجلد، تهران : دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینى، ۱۳۸۴ ش.
۲۳ قرآن و اهل بیت.(در دست چاپ).
۲۴ گرایش هاى تفسیرى در میان مسلمانان (مقدمه و تعلیق) تهران: ققنوس، ۱۳۸۳.
۲۵ تفسیر پژوهى ابوالفتوح رازى، به کوشش سید محمد على ایازى، مجموعه آثار کنگره بزرگداشت شیخ ابوالفتوح رازى.
۲۶ قرآن پژوهان قزوین (با همکارى) تهران، امور نمایشگاه هاى ایران، ۱۳۸۰.
۲۷ سیر تطور تفاسیر شیعه، ویرایش سوم، ۲۵۰ صفحه، رشت، کتاب مبین، ۱۳۸۱ ش.
۲۸ الارتداد رؤیۀ جدیدۀ لمفهومه و حکمه، (در دست چاپ).
۲۹ مبانى حقوق بشر در اسلام.
۳۰ سیر تطور تفاسیر شیعه، ویرایش چهارم، ۴۱۰ صفحه، (در دست چاپ).

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center